2009-07-22

2009n 7m 21d dè pläniŋ

Ŧiŋs tu ček:
  1. Pet Society
  2. Pumpkin/Namgua?
  3. Ček if ol sikpun from farmiŋ geim wa transleiçion possibol?
  4. cis- / trans- : how to translate?
  5. 珠三角九個城市

沒有留言: