2008-02-03

Mbingo kiled Höŋgoŋ dè äktās?

In Höŋgoŋ, 1-gè hamsùbna namäktā en 4-gè hamsùbddo nuiäktā dè hamsùbfoto ga pùblišen tu web bai butzimiŋna pīpol. Nuiäktā dè männeijmènt kompani wǎsu: "Foto-ga meiken bai kompyutās en not dū rīl." Đen, moa foto pùblišen bai ùploudā. Kitadè nuiäktā ga ceilou en müted. Jigùm-ga, Höŋgoŋdè polis arrested 8-gè pīpol für distribyutiŋ hamsùbfoto. Hajiman, hauàbaut đe orijionol hamsùbna namäktā? Kui flīed tu Ganada! Höŋgoŋdè polis diŋyiu arrest ano hamsùbna namäktā, bikos ano pīpol meik ol hamsùbfoto, korekt? If pīpol diŋyiu arrest für distribyutiŋ ano hamsùbfoto, ano hamsùb namäktā osou diŋyiu arrest für prodyusiŋ hamsùbfoto.

沒有留言: